flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом голови

Третього апеляційного

адміністративного суду

від 15 лютого 2023 року № 5-ОД

 

 

                             Комунікаційна стратегія

Третього апеляційного адміністративного суду на 2023-2025 роки

   

Зміст

  1. Вступ
  2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду
  3. Цільові аудиторії суду
  4. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями
  5. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії
  6. План комунікаційних заходів суду
  7. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності

 

  1. Вступ

      Згідно з Конституцією України правосуддя  в нашій державі здійснюють виключно суди. Саме суд забезпечує реалізацію принципу верховенства права та права громадян на справедливе правосуддя.

      Стратегія комунікаційної діяльності Третього апеляційного адміністративного суду – це головний документ, який допоможе здійснювати зовнішню та внутрішню комунікацію. Завдяки сукупності різних засобів, методів та технік, які направлені на подання достовірної та своєчасної інформації про діяльність суддів та суду, можна створити діалог з громадськістю, що в свою чергу доведе – судова влада відкрита до спілкування, незалежна від будь-кого та здійснює неупереджене та об’єктивне правосуддя.

      Комунікаційна стратегія Третього апеляційного адміністративного суду (далі Комунікаційна стратегія суду) розроблена на основі Концепції комунікації судової влади України.

Комунікаційна стратегія суду спрямована на виконання важливих завдань судової влади – підвищення рівня довіри громадян до суду, побудову постійного, якісного та зацікавленого діалогу з суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, відкритості і прозорості суду та формування позитивного іміджу судової влади в суспільстві.

      Зміст та структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя та завданнями суду і ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні в засобах масової інформації», «Про інформацію», Кодексі суддівської етики, Мадридських принципах щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних і міжнародних актах, що регулюють діяльність судів в сфері комунікації.

 

 2Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

     Третій апеляційний адміністративний суд здійснює свою внутрішню та зовнішню комунікаційну діяльність завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій, веденню внутрішнього документообігу  управлінню апаратом суду та донесенню інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості через друковані видання, телебачення, радіо та інтернет ЗМІ.

     Задля широкого та системного висвітлення діяльності суду в засобах масової інформації в Третьому апеляційному адміністративному суді створено окрему посаду прес-секретаря суду. В його обов’язки входить:

     Один зі способів реалізації комунікаційної діяльності Третього апеляційного адміністративного суду – це взаємодія з громадськістю шляхом надання відповідей на запити  та звернення в порядку встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Законом України «Про звернення громадян».

     У приміщенні суду є інформаційні стенди, де відвідувачі можуть дізнатися необхідну інформацію: ознайомитися з переліком справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами та графіком прийому громадян керівництвом Третього апеляційного адміністративного суду.

     На офіційній сторінці Третього апеляційного адміністративного суду на веб-порталі «Судова влада України»  розміщена загальна інформація про суд, постійно публікується інформація щодо розгляду справ, які становлять значний суспільний інтерес, актуальна інформація для відвідувачів суду та учасників судових проваджень, зразки типових заяв, тощо.

     Третій апеляційний адміністративний суд прагне відкритості у своїй роботі, тому веде планову та системну комунікаційну діяльність у двох напрямках: 

     Планування комунікаційних заходів здійснюється з урахуванням результатів опитування думки громадян , які проводяться серед відвідувачів суду щодо оцінки якості роботи суду.

 

3. Цільові аудиторії суду

    Відповідно до цілей та актуальних проблем Третього апеляційного адміністративного суду, цільовими аудиторіями є:

Внутрішні:

Зовнішні:

Основними принципами комунікаційної діяльності Третього апеляційного адміністративного суду є:

 

4. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями

    Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково враховувати специфіку кожної окремої групи. Обираючи засоби комунікації із учасниками судового процесу, потрібно розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще обирати канали, які є більш масовими, доступними широкому загалу.

Канали зв’язків із громадськістю:

Канали комунікації зі ЗМІ:

Засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей:

Канали комунікації зі школярами:

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень є:

Каналами комунікації з науковцями, адвокатами, юристами є:

 

5. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії

    Мета комунікаційної стратегії Третього апеляційного адміністративного суду  –  формування довіри громадян до системи судочинства в Україні через довіру до роботи Третього апеляційного адміністративного суду, як ланки системи і, загалом,  підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

    Основні цілі комунікаційної стратегії:

 

6. План комунікаційних заходів Третього апеляційного адміністративного суду на 2023-2025 роки

 № з\п

Назва заходу

Цільова аудиторія,

на яку направлений захід

Очікуваний результат

Орієнтовна дата проведення

Примітки

Внутрішня комунікація

1.

Налагодження системи оперативного обміну інформацією працівників суду з професійних та інших питань діяльності суду та судової системи загалом

Судді та працівники апарату суду

Налагодження ефективної комунікаційної взаємодії,

вироблення спільних позицій з питань діяльності суду

Постійно

 

2.

Організація та проведення тренінгів з питань спілкування з відвідувачами суду

Судді, працівники апарату, керівники відділів

Формування навичок ефективного спілкування та комунікаційної взаємодії

Протягом вказаного періоду

 

Зовнішня комунікація

3.

Оновлення інформації всіх розділів інтернет-сторінки ТААС на офіційному веб-порталі Судова влада України»

Громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, представники органів державної влади і місцевого самоврядування

Оперативне отримання довідкової інформації про діяльність суду

Постійно

 

4.

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

Громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, представники органів державної влади і місцевого самоврядування

Оперативне отримання довідкової інформації про діяльність суду

Протягом вказаного періоду (у разі оновлення інформації)

 

5.

Проведення інформаційно-просвітницької роботи

Студенти, школярі 

Підвищення обізнаності про діяльність судової системи, професійне орієнтування. Підвищення довіри до роботи суду

Протягом вказаного періоду

 

6.

Дні відкритих дверей

Студенти вишів, ліцеїв, школярі

Надання інформації про діяльність суду, підвищення довіри до роботи суду

Протягом вказаного періоду

 

7.

Інтерв’ю суддів на місцевому телебаченні (програми) та у газетах

Цільові аудиторії програми

Інформування про роботу суду, підвищення авторитету суду, підвищення рівня обізнаності населення про судову систему

Протягом вказаного періоду

 

8.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду,   при необхідності, організація оперативного реагування на  них

Цільові аудиторії (за результатами моніторингу)

Покращення сприймання громадянами роботи суду, підвищення довіри до роботи суду

Постійно

 

9.

Опитування  відвідувачів щодо якості функціонування суду (анкетування)

Відвідувачі суду

Підвищення довіри громадськості до роботи суддів та судової системи загалом, покращення сприйняття громадянами роботи суду

Кінець півріччя (2 рази на рік) або кінець року (раз на рік)

 

 

 7. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності

     Для Третього апеляційного адміністративного суду, як джерела інформації, дуже важливою є результативність  комунікаційного процесу – згода, взаєморозуміння між учасниками комунікації, зміна у свідомості та поведінці отримувача інформації.

     Найвищою оцінкою реалізації комунікаційної стратегії суду буде розуміння громадянами результатів роботи суду та прийнятих судових рішень.

     Саме розуміння роботи може підвищити довіру громадян до системи судочинства, а за відсутністю відкритості та прозорості роботи суду – такого розуміння не буде.  Суди повинні сприйматись громадськістю як установи, які дійсно стоять на її захисті.

     Звертаючись до суду, кожен громадянин має вірити та бути впевненим у тому, що яким би не було рішення суду – суд ухвалить його безсторонньо, виважено та керуючись нормами закону.         Зміни в оцінках роботи суду можуть бути лише як результат діалогу суду з громадою. 

За результатами впровадження комунікаційної стратегії очікується:

- формування поваги до судового рішення та позитивного іміджу судової влади;

- підвищення рівня правової обізнаності суспільства про порядок захисту своїх прав у судах;

- зростання рівня довіри громадян до суду, підвищення авторитету суду через  відкритість та прозорість діяльності суду.

- усунення негативних тенденцій у виставленні діяльності судової системи.

Моніторинг результатів комунікаційної діяльності:

- визначення співвідношення між кількістю інформації, що надається судом, і повідомленнями, які потрапили у ЗМІ та стали предметом громадської уваги;

- організація проведення опитувань громадської думки щодо якості наданих судом послуг;

- наявність зворотного зв’язку з цільовими групами та громадським загалом;

- встановлення  та усунення проблем, які обмежують отримання якісних судових послуг.